Мар'ївка
Запорізький район, Запорізька область

Соціальний захист бездомних громадян та безпритульних дітей

 Соціальний захист бездомних громадян та безпритульних дітей

Організація охорони праці на підприємстві

Розслідування, реєстрація та облік нещасних випадків

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) з метою захисту прав працівників

 Організація охорони праці    на підприємстві

Процедура взяття на квартирний (кооперативний) облік учасників АТО
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА щодо процедури взяття на квартирний (кооперативний) облік
Відповідно до статті 60 Житлового кодексу Української РСР Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської Ради Професійних Спілок від 11 грудня 1984р. N 470 затверджені Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР (далі – Правила).
КРОК ПЕРШИЙ:
Квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, здійснюється:
– у виконавчому комітеті районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів.
– на підприємствах, в установах, організаціях, що мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво.
Потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни:
– які забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначається виконавчим комітетом обласної, міської Рад народних депутатів разом з радами профспілок;
– які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам;
– які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї;
– які проживають за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;
– які проживають не менше 5 років за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;
– які проживають у гуртожитках;
– які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім’ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі старші за 9 років, крім подружжя (в тому числі якщо займане ними жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати).
КРОК ДРУГИЙ:
Документи, які подаються до виконавчого комітету Ради народних депутатів за місцем проживання громадян:
– заява про взяття на квартирний облік (підписується членами сім’ї, які разом проживають);
– довідка з місця проживання про склад сім’ї та прописку (форма 3), видана організацією, яка здійснює експлуатацію жилого будинку;
– довідки про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи (у виконавчому комітеті місцевої Ради);
– копію технічного паспорту квартири або копії сторінок технічного паспорту будинку;
– громадяни, які беруться на облік на пільгових підставах або користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, вказують про це у заяві і подають відповідні документи;
– копії паспорту (свідоцтва про народження) та ідентифікаційного коду всіх членів сім’ї;
– інші документи при необхідності запитуються виконавчим комітетом місцевої Ради або адміністрацією підприємства, установи, організації.
КРОК ТРЕТІЙ:
Рішення щодо взяття на квартирний облік повинно бути винесене у місячний строк з дня подання громадянином необхідних документів.
           Громадяни, які перебувають на квартирному обліку проходять щорічну перереєстрацію, в ході якої перевіряються їх облікові дані.
КРОК ЧЕТВЕРТИЙ:
У першу чергу жилі приміщення надаються:
– інвалідам Великої Вітчизняної війни і сім’ям воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняним до них у встановленому порядку особам.
– учасникам бойових дій та учасникам війни.
Жиле приміщення надається громадянам у межах 13,65 кв.м жилої площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті (9 кв.м на одну особу). При цьому враховується жила площа у жилому будинку (квартирі), що перебуває у приватній власності громадян, якщо ними не використані житлові чеки.
 
   Пільги для багатодітних сімей    
 Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства», багатодітна сім’я — сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує.
          Не варто забувати про те, що до складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.
         Важливо: Дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, надаються також певні пільги, які передбачені для багатодітних сімей.
          Законом України «Про охорону дитинства» встановлені такі пільги для багатодітних сімей ( ч. 3 ст. 13) :
         1. 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);
         2. 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб. Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв. метр опалюваної площі на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.
        3. 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;
        4. Пільги щодо плати за користування житлом (квартирної плати), комунальними послугами та вартості палива надаються багатодітним сім’ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.
             Пільги на житлово-комунальні послуги для багатодітних сімей надаютьься з 1 січня 2016 року за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу – 1930 грн.
             Для отримання пільг з 01.01.2016р. багатодітні сім'ї повинні звернутися в управління соціальної політики  з наступними документами:
-  паспорт
-   ідентифікаційний код
-   свідоцтво про народження дітей
-   посвідчення, що дає право на пільги
-   довідка про склад сім'ї
-   довідки про доходи за попередні 6 місяців, що передують місяцю звернення 
              До членів сім'ї пільговика (багатодітної сім’ї) під час надання пільг належать: дружина (чоловік); їх неповнолітні діти   (до 18 років), якщо навчаються за денною стаціонарною формою навчання - до 23 років.
До сукупного доходу сім'ї пільговика включаються нараховані:
1) пенсія;
2) заробітна плата;
3) грошове забезпечення;
4) стипендія;
5) соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності);
6) доходи від підприємницької діяльності.
            Для працездатних осіб, у яких відсутні доходи (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах, осіб, призваних на строкову військову службу), та фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць.
             Для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб, для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, - трьох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб.
            Багатодітні сім’ї,  до сукупного доходу яких входять вище зазначені доходи (крім пенсії та соціальної допомоги), або якщо до складу сім'ї  входять працездатні особи, подають до управління  соціального захисту райдержадміністрації декларацію про доходи сім'ї пільговика за встановленою  формою, а також довідки про доходи  членів сім'ї  за шість місяців, що передують місяцю звернення.
Управління соціального захисту визначає середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу шляхом ділення загальної суми грошових доходів  членів сім'ї пільговика за попередні шість місяців на 6 і на кількість членів сім'ї.
           У разі коли середньомісячний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (1930 грн.), багатодітна сім’я має право на отримання пільг протягом шести місяців з місяця визначення відповідного права.
           Після закінчення шести місяців багатодітні сім’ї повинні повторно звернутися до управління  соціального захисту для визначення права на отримання пільг на наступний період.
           У разі коли середньомісячний дохід багатодітної сім'ї в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, управління соціального захисту письмово поінформує пільговиків про те, що вони не мають права на отримання пільг.
           У разі зменшення доходу багатодітної сім'ї, сім’я  має право звернутися до управління соціального захисту для визначення права на отримання пільг з місяця звернення.
          Надання пільг припиняється  якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи будь-кого із членів сім'ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги.
     За   довідками   просимо   звертатись   за адресою : м. Запоріжжя, вул. Комінтерну, 3-А, каб. № 3 , або по телефону: 223-61-75.